csü. szept 2nd, 2021

Ki vállalhat diákmunkát?

like

Minden olyan diák, aki elmúlt 16 éves, de fontos tudni, hogy 18 év alatt szülői engedélyre van szükség. Iskolai szünetekben már a 15 évesnél idősebb tanulók is dolgozhatnak így.A 18 évesnél fiatalabb diákok nem dolgozhatnak éjszaka, és nem is túlórázhatnak.Művészeti, sport, vagy hirdetési tevékenységet 16 évnél fiatalabbak is vállalhatnak.

Kell hozzá adókártya?

Igen, mindenképp. Adókártyát az adóhatóságnál kell igényelni. ehhez szükséges egy nyomtatványt kitölteni, ami az ügyfélszolgálatokon, és a NAV honlapján egyaránt beszerezhető.

Milyen módokon dolgozhatunk diákként?

  • munkaviszonyban
  • megbízási szerződéssel
  • egyszerűsített foglalkozás keretében
  • háztartási alkalmazottként
  • kizárólag diákok dolgozhatnak iskolaszövetkezetben is, nappali tagozatos diákként

Munkaviszony:

Ebben az esetben nincs különbség diák és nem diák között. Mivel bér jövedelemnek számít 15% SZJA-t, 8,5% egészségbiztosítást, és 10% nyugdíjjárulékot is levonnak. Ezeket a járulékokat a munkáltató állapítja meg, és ő gondoskodik a bevallásról és a befizetésről is.

A munkaviszonyban foglalkoztatott diák biztosítottá válik, és az egészségbiztosítási ellátásokon kívül az ehhez kapcsolódó pénzbeli ellátásokra pl. táppénz is jogosulttá válik, valamint a későbbi nyugdíj számításnál is figyelembe veszik a járulékát.

Megbízási szerződés:

A megbízási szerződés alapján kapott bér önálló tevékenységből származó jövedelemként adóköteles. Ebben az esetben költségelszámolás is lehet, ellentétben a munkaviszonnyal.

A költségeket kétféleképp tudjuk elszámolni.

-tételesen

-bizonylat nélkül

Tételes elszámolás esetén a diáknak minden, tevékenységével kapcsolatos költséget számlával kell igazolnia.

Bizonylat nélkül a 10%-os költséghányados számítást alkalmazzuk, ehhez nincs szükség számlákra. Ilyenkor a bevétel 90%-a minősül jövedelemnek.

Az adó ebben az esetben is 15%.A megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott diákok a munkaviszonytól eltérően nem lesznek automatikusan biztosítottak. Ilyenkor a biztosítottá válás törvényben előírt feltétele, hogy a diák havi “fizetése” elérje a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér összegének 30 százalékát, illetve naptári napokra nézve annak 30-ad részét.Ha a biztosítási jogviszony létrejön, a diáktól járulékot levonják a 10%-os nyugdíj és 7%-os egészségbiztosítási járulékot.A tanuló a társadalombiztosításról szóló törvény szerint csakis ekkor válik biztosítottá, azaz az egészségügyi ellátáson túl (amire tanulóként egyébként is jogosult) valamennyi ellátásra jogosult lesz (pl. táppénz, nyugdíj). A járulékokat ebben az esetben is a munkáltató vonja le, és gondoskodik a  bevallásáról. A foglalkoztató a tanuló számára a levont járulékokról minden esetben köteles igazolást kiadni. Ha a diák havi díjazása nem éri el a minimálbér 30%-át, akkor nem jöt létre a biztosítási jogviszony.

Egyszerűsített foglalkoztatás:

Az egyszerűsített foglalkoztatás két féle lehet

mezőgazdasági, turisztikai idénymunka.

Ha a munkaviszony nem haladja meg a 120 napot, akkor nem kell járulékot fizetni, csak adót, ami napi 500Ft.

Alkalmi munka

Alkalmi munkának minősül a munkáltató és a munkavállaló között összesen legfeljebb öt egymást követő napig és egy hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt napig és egy éven belül összesen legfeljebb kilencven napig létesített határozott időre szóló munkaviszony.A foglalkoztatással kapcsolatos közterheket a munkáltató fizeti, a diákot nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék,egészségügyi hozzájárulás és szja fizetési kötelezettség nem terheli. A napi 1000 forintos adót a munkáltató fizeti.

Az egyszerűsített foglalkoztatásban végzett munka bérjövedelemnek minősül. A munkavállalónak az ebből származó jövedelemről csak akkor kell adóbevallást készítenie, ha a bevétele meghaladja a napi minimálbér vagy a garantált bérminimum 130%-át. (napi 9.818 Ft, vagy 11.661Ft) Fontos, hogy jövedelemként a keretösszeget meghaladó részt kell a bevallásba írni.

Háztartási munka

Ide tartozik a takarítás, főzés, mosás, vasalás, gyermekfelügyelet, tanítás, otthoni gondozás, ápolás, házvezetés, és kertgondozás.

Az ezekkel a tevékenységekkel szerzett jövedelem után nem kell sem adót, sem járulékot fizetni.

Amennyiben a fent felsorolt munkákat végezzük, a társadalombiztosítási jogszabály szerintem nem leszünk biztosítottak.Adózással kapcsolatos kötelezettség csak a munkáltatót terheli.Ha a háztartási alkalmazottként foglalkoztatott diák kéri, akkor a munkáltató köteles részére a kifizetett munkabérről igazolást adni, amivel a későbbiekben igazolni tudja, hogy honnan származik a keresete.

Iskolaszövetkezeti munka

A legtöbb diák ebben a formában dolgozik. Iskolaszövetkezeti munkát csak nappali tagozatos diákok végezhetnek. Ennél a formánál nem vonnak járulékot a jövedelemből, ezáltal a diák nem minősül biztosítottnak még akkor sem, ha 25. évének betöltéséig szünetelteti tanulmányait. Ezzel szemben egészségügyi szolgáltatásra jogosult, ugyanis ez a jogosultság a diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig áll fenn.

By Nixa